حمله طالبان در ولسوالی درقد تخار با شکست رو به رو شد

zia_omid

طالبان تروریست شب گذشته از چندین استقامت حملات تهاجمی شان را در ساحات "قره تپه" به هدف نا امن سازی ولسوالی درقد ولایت تخار راه اندازی کردند.

این حمله تروریست ها با واکنش شدید و ایستادگی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی رو به رو شده که در نتیجه به طالبان تلفات سنگین وارد گردید و حمله شان با شکست رو به رو شد.

دراین حمله، 11 تن از ترورستان بشمول دو تن از قوماندانان ارشد طالبان بنام "قاری قدیر" و "قهرمان" و 6 تن از اعضای قطعه سرخ این گروه جنایتکار، کشته شده اند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند.

در این درگیری با تاسف 1 تن از سربازان شجاع اردوی ملی شهید و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در راستای محافظت از جان و مال مردم و از بین بردن تروریست ها که از راه ممکن می کوشند به مردم آسیب برسانند، دریغ نخواهند ورزید.