یک گروه تروریستان خارجی در هلمند از بین برده شد!

zia_omid

نیروهای دفاعی و امنیتی در یک عملیات در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند، ۲۲ طالب خارجی را کشتند و ۱۴ تن دیگر‌ را دستگیر کردند و یک ذخیره گاه بزرگ مهمات شان را تخریب کردند.

در میان دستگیر شده ها ۵ تروریست پاکستانی و یک بنگله دیشی شامل هستند. این افراد در حالی کشته و دستگیر شدند که مشغول سازماندهی حمله های تروریستی بودند.

نیروهای دفاعی و امنیتی در راستای حفظ جان و مال مردم از هر لحاظ بهتر قرار دارند و از هیچ نوع تلاش در این راه دریغ نخواهند ورزید. وزارت دفاع ملی ادعاها در باره آسیب رسیدن به افراد ملکی در موسی قلعه‌را بررسی می کند و بعدا نتایج بررسی ها‌ را با رسانه ها و‌ مردم شریک خواهند کرد.