170 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

 

کابل-افغانستان: نیروهای دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 11 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 91 مورد وظایف خاص کوماندویی و 45 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 11 ولایت کشور راه اندازی کرده اند.

نیروهای هوائی 167 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده؛ درنتیجه  170تن دهشت افگن بشمول 2تن داعشی، یک تن ولسوال نامنهاد و4 تن از قوماندان محلی طالبان کشته، 49 تن زخمی و 7 تن دستگیر گردیده اند.

ارزگان- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی خاص و مرکز 47 تن دهشت افگن کشته و 11 تن زخمی گردیده اند.

بلخ- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های شورگره و چمتال 32 تن دهشت افگن کشته ، 11 تن زخمی و 4 عرداه موتر سایکل از بین برده شده است.

غزنی - در نتیجه عملیات تصفیوی خاص مشترک و ضربات هوائی در ولسولی های واغظ ،ده یک ، آب بند و مرکز 31 تن دهشت افگن کشته 10 تن زخمی، 7 تن مشکوک دستگیر، مقدار سلاح و مهمات بدست آمده ،یک عراده موتر و 4 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

میدان وردک - درنتیجه عملیات تصفیوی و ضربات هوائی در ولسوالی های نرخ وسید آباد 25 تن دهشت افگن بشمول ولسوالی نامنهاد طالبان برای ولسوالی نرخ و 4تن قوماندان محلی آنها کشته ، 5تن زخمی ویک عراده موتر از بین برده شده است.

کندز- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های امام صاحب و چهاردره 9 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

هلمند- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های کجکی، نهر سراج و گرشک 9 تن دهشت افگن کشته و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

بادغیس- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو در ولسوالی بالامرغاب 6 تن دهشت افگن کشته و 9 تن زخمی گردیده اند.

بغلان- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی بغلان مرکزی 4 تن دهشت افگن کشته و 3 باب موضع از بین برده شده است.

زابل- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی ارغنداب 3 تن دهشت افگن کشته و یکتن زخمی گردیده اند.

ننگرهار- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی خوگیانی 2 تن داعشی کشته شده اند.

تخار- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی درقد 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.