پروژه 39 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی اردوی ملی از بابت سال مالی 1398

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

 

بدین وسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظردارد قرارداد پروژه (39)قلم اجناس مفروشاتی مورد ضـرورت قطعات وجـزوتامهای مرکزی اردوی ملی ازبابت سال مالی 1398 دارای تشخیصیه: ( MOD/G/Q-0020/22706-1398) 

درلات اول به قیمت مجموعی مبلغ(19,583,024) افغانی باشرکت  خدمات لوژستیکی عبدالمتین حاجی اسمعیل دارای جواز نمبرD-41898 مورخ 16/12/1398آدرس حصه سوم خیرخانه ناحیه 11 ازروش داوطلبی باز داخلی  نوع چهارچوبی ذریعه حکم نمبر(1229)مؤرخ 1/4/1398مقام محترم وزارت دفاع ملی تائید گردیده است. 

اشخاص حقیقی وحکمی  که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانداعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا گارد سابقه بلاک نمبر(4) منزل دوم اتاق نمبر(210) ناحیه (15) خیرخانه شهرکابل وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانون بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد .

 

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۱۰:۳۳ kabul
Background image
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۱۰:۲۵ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی (اکمال ونصب موانع کانکریتی)

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط...

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۰:۱۵ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه امورات ساختمانی ذخیره  فلزی ارتفاعی اب 18هزار لیتره 

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط...

Back to tenders