تهیه و تدارک 9 قلم مواد تطهیریه ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی (نه لات)

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه
داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 9 قلم مواد تطهیریه ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی با شماره داوطلبی NPD/MoD/1403/NCB/G-011 اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را از ویبسایت های ریاست عمومی اداره امور
( https://aop.gov.af/dr/access_to_information/administrative (، ریاست تدارکات ملی ) -idhttps://tenders.ageops.af/prs/b notices-opportunities ( یا وزارت دفاع ملی) tenders-https://mod.gov.af/dr/all ( بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج
شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 09:00 ق.ظ م ؤرخ 10 حوت 1402 به آمریت
سکرتریت تسهیلات آفرگشایی ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل –
افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
داوطلبان که شرطنامه را بدست می آورند، معلومات شرکت خویش را به منظور دریافت بموقع تعدیلات شرطنامه در صورت لزوم به ایمیل های
npd.bidding1@gmail.com و .comvyarmassoud@gmail ارسال نموده و در وقت ضورت به شماره 0202143274 تماس گرفته حل
مطلب نمایند.
تضمین آفر ضمانت بانکی بوده و طبق شرطنامه میباشد. آفرگشایی به ساعت 09:00 قبل از ظهر بتاریخ 10 حوت 1402 در سالون هندوکش
ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان تدویر می یابد.

Documents

شرطنامه 9 قلم

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۱:۵۰ Kabul
Background image

پروژه تهیه و تدارک یک قلم بوت زرد عسکری وزارت دفاع ملی دارای شماره داوطلبی

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم بوت زرد عسکری وزارت دفاع ملی . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۱:۴۶ kabul
Background image

اطلاعیه اعطاء قرارداد لاتهای اول، دوم، پنجم، ششم و هشتم پروژه تهیه و تدارک 13 قلم حبوبات ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی(نه لات)

ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی لات های ذیل قرارداد پروژه تهیه و تدارک 13 قلم حبوبات ضرورت سال 1403 . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۹ - ۹:۵۷ Kabul
Background image

پروژه تدارک 2 قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی وزارت دفاع ملی (9 لات) برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 2 قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت قطعات . . .

Back to tenders