به قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط (اشخاص حقیقی و حکمی مطابق رهنمود شرطنامه) دعوت به عمل میآورد تا در پروسه داوطلبی قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی، که مشخصات آن درج جدول ذیل میباشد، اشتراک نموده، شرطنامه را از وبسایت وزارت دفاع ملی دانلود و یا طور حضوری از ریاست تدارکات این وزارت واقع خواجه بغرا تسلیم شوند.

شماره

شرح پروژه

نمبر تشخیصیه

مقدار لازمه  تضمین آفر

تاریخ افرگشایی

سایر معیارات

1

کرایه دهی موازی 4000 متر مربع زمین ملکیت وزارت دفاع ملی واقع (واقع شادمان دارالامان) برای مدت 5 سال- اعلان مجدد

وزارت دفاع ملی-1403-املاک-

042

95 هزار افغانی طبق رهنمود شرطنامه

21  روز بعد اعتبار از تاریخ 1445/12/

مطابق شرطنامه

             

 

یادداشت : از تمام داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم تا بعد از اخذ شرطنامه تمام مندرجات آنرا مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفر، تضمین و سایر اسناد تقاضا شده  را مطابق شرطنامه ضم آفر سربسته به بخش مربوطه ریاست تدارکات (واقع خواجه بغرا- کابل) ارایه بدارند.

متقاضیان در صورت هرنوع معلومات اضافی در رابطه، میتوانند به شماره (0202612092) به تماس شده حل مطلب نمایند.

 

Documents

شرطنامه

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۳۱ kabul
Background image

پیرامون نشر اعلان 6 قلم بطری مختلف النوع وسایط غیر زرهی برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (6) قلم بطری مختلف النوع وسایط غیر زرهی ضرورت قطعات و جزوتامهای اردوی اسلامی ملی . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۳۱ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 214 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری ق 215 عزم برای سال مالی 1403

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 214 قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۱۱ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد تهیه وتدارک(10)قلم اجناس قرطاسیه باب ضرورت کورس سواد آموزی و مدارس دینی قطعات و  ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1403

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه وتدارک(10)قلم اجناس قرطاسیه باب ضرورت کورس سواد آموزی و . . .

Back to tenders