اعلان جلسه قبل ازداوطلبی تهیه و تدارک 7 قلم تجهیزات پولیگون از بابت سال مالی 1402

web_admin

Publish Date

Closing Date

بنابر تیلفون های مکرر داوطلبان که خواهان وضاحت پیرامون مشخصات اجناس درج شرطنامه  تهیه و تدارک 7 قلم تجهیزات پولیگون ضرورت ریاست تعلیم و تربیه و دکتورین برای سال مالی 1402  از روش داوطلبی باز داخلی.نمبرتشخیصیه: (وزارت دفاع ملی-1402-اجناس-0032-22401)میباشد گردیده اند .ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبانیکه ،شرطنامه اخذ نموده اند دعوت مینماید تا درجلسه قبل از داوطلبی بتاریخ 05/07/1402 درریاست تدارکات دایر میگردد اشتراک نموده تا سوالاتیکه پیرامون مشخصات اجناس دارند ازطرف نماینده مسلکی ریاست محترم تعلیم وتربیه ودکتورین پاسخ ارایه گردد  .

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۳۱ kabul
Background image

پیرامون نشر اعلان 6 قلم بطری مختلف النوع وسایط غیر زرهی برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (6) قلم بطری مختلف النوع وسایط غیر زرهی ضرورت قطعات و جزوتامهای اردوی اسلامی ملی . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۳۱ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 214 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری ق 215 عزم برای سال مالی 1403

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 214 قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۴:۱۱ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد تهیه وتدارک(10)قلم اجناس قرطاسیه باب ضرورت کورس سواد آموزی و مدارس دینی قطعات و  ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1403

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه وتدارک(10)قلم اجناس قرطاسیه باب ضرورت کورس سواد آموزی و . . .

Back to tenders