اعلان جلسه قبل ازداوطلبی تهیه و تدارک 7 قلم تجهیزات پولیگون از بابت سال مالی 1402

web_admin

Publish Date

Closing Date

بنابر تیلفون های مکرر داوطلبان که خواهان وضاحت پیرامون مشخصات اجناس درج شرطنامه  تهیه و تدارک 7 قلم تجهیزات پولیگون ضرورت ریاست تعلیم و تربیه و دکتورین برای سال مالی 1402  از روش داوطلبی باز داخلی.نمبرتشخیصیه: (وزارت دفاع ملی-1402-اجناس-0032-22401)میباشد گردیده اند .ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبانیکه ،شرطنامه اخذ نموده اند دعوت مینماید تا درجلسه قبل از داوطلبی بتاریخ 05/07/1402 درریاست تدارکات دایر میگردد اشتراک نموده تا سوالاتیکه پیرامون مشخصات اجناس دارند ازطرف نماینده مسلکی ریاست محترم تعلیم وتربیه ودکتورین پاسخ ارایه گردد  .

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۳۳ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 19 قلم پرزه جات وسایط فورد ایفرست برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک (19) قلم پرزه جات  وسایط فوردایفرست ازمعتبرترین . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۳۱
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد دو قلم تیل دیزل و پطرول قول اردو 209 الفتح برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل(05)و پطرول(A-92)مورد ضرورت قطعات . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۸:۲۹ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد 20 قلم پرزه جات وسایط انترنشنل برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک (20) قلم پرزه جات  وسایط مختلف النوع وسایط . . .

Back to tenders