اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد « امور کرایه دهی مساحت (42 جریب) زمین ملکیت وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان واقع (حسین کوت، ولسوالی شکردره، ولایت کابل)»

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره 2 ماده چهل سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت دفاع ملی درنظردارد تا قرارداد «امور کرایه دهی مساحت (42 جریب) زمین ملکیت وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان واقع (حسین کوت، ولسوالی شکردره، ولایت کابل)» دارای شماره ثبت پلان « وزارت دفاع ملی 1402 – املاک – 023»  که از روش داوطلبی باز داخلی طی مراحل گردیده و ذریعه حکم نمبر(10775) مورخ  19/7/1445 مقام محترم معاونیت اول وزارت دفاع ملی با « مجیب الله مجیب ولد محمد رحیم» دارنده جوازنمبر/تذکره «1399-0500-44676» و آدرس «قصبه، ناحیه پانزدهم-کابل»، به قیمت «فی جریب زمین در یک سال مبلغ 1110 افغانی، 42 جریب زمین در یک سال مبلغ 46620 افغانی و 5 ساله کرایه 42 جریب زمین مبلغ 233100 افغانی» تائید گردیده است، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی، درصورتیکه هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت 7 روز تقویمی (اعتبار از تاریخ 1445/7/ 26 ) طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بر وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ - ۱۵:۶ kabul
Background image

اعطاءقرارداد (9)قلم رنگ باب وکارترج های مختلف مورد ضرورت وجزوتام های وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (9)قلم رنگ باب وکارترج های مختلف مورد ضرورت وجزوتام های . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ - ۱۴:۵۵ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد (1) قلم تکه پلنگی و(6) قلم مواد خام البسوی215عزم سال مالی1402

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  پروژه تهیه و تدارک (1) قلم تکه پلنگی و(6) قلم مواد خام البسوی مورد . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ - ۱۴:۵۳ kabul
Background image

تهیه و تدارک (1) قلم تکه پلنگی و(6) قلم مواد خام البسوی مورد ضرورت قول اردوی 205البدر ازبابت سال مالی1402

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  پروژه تهیه و تدارک (1) قلم تکه پلنگی و(6) قلم مواد خام البسوی مورد . . .

Back to tenders