اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد « امور کرایه دهی مساحت (42 جریب) زمین ملکیت وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان واقع (حسین کوت، ولسوالی شکردره، ولایت کابل)»

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره 2 ماده چهل سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت دفاع ملی درنظردارد تا قرارداد «امور کرایه دهی مساحت (42 جریب) زمین ملکیت وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان واقع (حسین کوت، ولسوالی شکردره، ولایت کابل)» دارای شماره ثبت پلان « وزارت دفاع ملی 1402 – املاک – 023»  که از روش داوطلبی باز داخلی طی مراحل گردیده و ذریعه حکم نمبر(10775) مورخ  19/7/1445 مقام محترم معاونیت اول وزارت دفاع ملی با « مجیب الله مجیب ولد محمد رحیم» دارنده جوازنمبر/تذکره «1399-0500-44676» و آدرس «قصبه، ناحیه پانزدهم-کابل»، به قیمت «فی جریب زمین در یک سال مبلغ 1110 افغانی، 42 جریب زمین در یک سال مبلغ 46620 افغانی و 5 ساله کرایه 42 جریب زمین مبلغ 233100 افغانی» تائید گردیده است، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی، درصورتیکه هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت 7 روز تقویمی (اعتبار از تاریخ 1445/7/ 26 ) طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بر وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۳/۵/۴ - ۸:۳۵ kabul
Background image

یرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 22 قلم ماشین مورد ضرورت ورکشاپ ها برای سال مالی 1403

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه وتدارک (22) قلم ماشین آلات مورد ضرورت  ورکشاپ های قطعات . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۵/۴ - ۸:۳۲ kabul
Background image

پیرامون اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 7 قلم پرزه جات وسایط هاموی برای سال مالی 1403

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه وتدارک (7) قلم پرزه جات وسایط هاموی مودل (1152) زرهی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۵/۴ - ۸:۲۸ kabul
Background image

پیرامون نشر اعلان تهیه و تدارک (314) قلم کتب دینی ضرورت کتاب خانه های قرارگاه، قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (314) قلم کتب دینی ضرورت کتاب خانه های قرارگاه، قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی . . .

Back to tenders