اطلاعیه تصمیماعطای قرارداد نمبر (W-C0155)

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره{2}ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،ریاست تدارکات به نماینده گی ازریاست امور ساختمانی وملکیت ها: امورات (تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات پاک کاری کانال قوماندانی حربی شونحًی.

 تحت شماره داوطلبی نمبر(MOD-1399-W-C0155-22416)را به شرکت ساختمانی وسرکسازی احمدفهیم دارنده جواز نمبر(D-31705):آدرس شرکت ساختمان وسرکسازی احمدفهیم منزل اول قادری مارکیت دوکان نمبر3 ناحیه اول مرکز هلمند-لشکرگاه را به اساس حکم نمبر{1346}مورخ8/6/1399 مقام محتـرم وزارت دفاع ملی به قیمت مجموعی مبلغ (1843000) یک میلیون وهشت صدو چهل وسه  هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل ان به آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات واقع خواجه بغراء مقیم گارد سابقه: بلاک جدید منزل {2} اتاق نمبر{202} ناحیه پانزده شهرکابل وفق احکام ماده {50} قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۹:۹ kabul
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 33 قلم ماشین آلات و مالزمه ماشین آلات ضرورت قطعات و جزوتام های اردوی ملی

تهیه و تدارک 33 قلم ماشین آلات و مالزمه ماشین آلات ضرورت قطعات و جزوتام های اردوی ملی بابت سال مالی 1399

NPA/MOD/99/G-6898/NCB-Rebid

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ - ۱۲:۱۹
Background image
پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ - ۱۲:۱۶ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک (8)قلم ماد تطهیریه ضرورت قطعات وجزوتام های مرکزی وساحوی اردوی ملی

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

Back to tenders