91 تن دهست افگن کشته شدند!

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 12 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 99 وظایف خاص کوماندویی و 26ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوائی 124 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 91 تن دهشت افگن کشته و 41 تن زخمی گردیده اند.

این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در تخار، کندهار،فاریاب، زابل، ننگرهار، بغلان، ارزگان، فراه، کندز  پکتیا، هرات، غزنی ، کاپیسا، هلمند، بلخ، سرپل و لوگر راه اندازی گردیده که در نتیجه آن:

تخار-  در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی بهارک 20 تن دهشت افگن کشته و 12 تن زخمی گردیده اند.

کندهار-  از اثر ضربات هوائی در ولسوالی معروف 18 تن دهشت افگن کشته شده اند.

فاریاب-  از اثر ضربات هوائی در ولسوالی بلچراغ 11 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی گردیده اند.

زابل- از اثر ضربات هوائی در ساحات مرکز10 تن دهشت افگن کشته، 2 عراده موتر سایکل و یک پایه دستگاه BM1 از بین برده شده است.

ننگرهار-  در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهار7 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند.

بغلان-   از اثر ضربات هوائی در ولسوالی تاله برفک 6 تن دهشت افگن کشته، 9 تن زخمی و 2 موضع دشمن از بین برده شده است .

ارزگان-  در نتیجه انداخت متقابل در ساحات مرکز 5  تن دهشت افگن کشته و 6 تن زخمی گردیده اند.

فراه  - از اثر ضربات هوائی در ساحه گرم آب مرکز 5 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی  و یک باب مخفیگاه از بین برده شده است .

کندز- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی  چهار دره  4 تن دهشت افگن به شمول قاری مصطفی مسؤل جلب و جذب القاعده و قاری محی الدین مشهور به مزعیفه کشته شده اند .

پکتیا-  در نتیجه انداخت متقابل  در ولسوالی زرمت 2 تن دهشت افگن کشته ، یک عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.

هرات-  از اثر ضربه هوائی در ولسوالی شیندند ولایت هرات یک تن دهشت افگن کشته شده  و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

غزنی- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی  گیلان یک تن دهشت افگن کشته شده است .

کاپیسا -از اثر ضربه هوائی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسایک تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.