کشته شدن 48 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

zia_omid

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 81 وظایف خاص کوماندویی و 20 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشورراه اندازی کرده، نیروهای هوائی 175 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 48 تن دهشت افگن کشته و 30 تن زخمی گردیده اند.

این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در ولایات فاریاب، کندهار، هلمند، کندز، فراه، هرات، پکتیا، غزنی ارزگان، پکتیکا، سرپل، بلخ، تخار و بدخشان راه اندازی گردیده که در نتیجه آن در ولسوالی های خواجه سبز پوش، قیصار و گرزیوان ولایت فاریاب19 تن دهشت افگن کشته و 13 تن زخمی، در ولسوالی های میانشین و شاه ولیکوت ولایت کندهار 10 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی، در ولسوالی های نهر سراج و مارجه ولایت هلمند 4 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی و در ولسوالی چهار دره ولایت کندز3 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است .

همچنان در ولسوالی پشرود ولایت فراه 3 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی، در ولسوالی های پشتون زرغون و اوبه ولایت هرات 3 تن دهشت افگن کشته و  2 تن زخمی، در ولسوالی ده یک ولایت غزنی 2 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر از بین برده شده و در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا2 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر دشمن از بین برده شده است.

 منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.