بازگشایی مسیر عمومی تنگی وزیر خوگیانی ننگرهار بروی ترافیک و نجات هموطنان گیر مانده در سیلاب

web_admin

مسیر عمومی خوگیانی ولایت ننگرهار که در نتیجه سرازیر شدن بارندگی‌های شدید و سیلاب اخیر در تنگی وزیر این ولسوالی بروی ترافیک مسدود شده بود؛ توسط منسوبین و به ذریعه وسایط نظامی کندک هشتم سرحدی لوای اول سرحدی عبدالله بن زبیر قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید "رض" برای تردد ترافیک باز گردید.

همچنان تعدادی از هموطنان آسیب دیده از سیلاب ها در مربوطات ولسوالی مهمندره این ولایت که از محل شان بیجا شده بودند، توسط منسوبین  کندک ششم لوای اول سرحدی نجات و به ذریعه وسایط نظامی به مناطق امن انتقال داده شدند.