مسؤلان سرحدی امارت اسلامی و ازبکستانی نشست مشترک برگزار نمودند

web_admin

هیأتی از جانب امارت اسلامی به ریاست مولوی منصور "جاوید" قوماندان لوای ششم سرحدی  قول اردوی ۲۰۹ الفتح و همراهانشان مولوی امین الله "امینی" رئيس ارتباط خارجه و کمیسار بندر حیرتان، که به منظور اشتراک به نشست "مشترک هماهنگی" به ازبیکستان رفته بودند با مسؤلان آن کشور دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار دو طرف ضمن قدردانی از همکاری ها و فعالیت های دوجانبه بین دو کشور همسایه و مسلمان، روی تامین امنیت سرحدات دو کشور، چگونگی هماهنگی هر چه بهتر بین نیروهای سرحدی، رفع مشکلات، حفظ مرزهای مشترک و تحکیم روابط حسنه بحث و برای حل آن وعده همکاری دادند.