فراغت ۴۵۰ تن مجاهد دیگر از قطعات و جزوتام های فرقه ۲۱۹ عمر ثالث "رض"

web_admin

به تعداد ۴۵۰ تن مجاهدین قطعات و جزوتام های فرقه ۲۱۹ عمر ثالث "رض" (بدخشان) پس از فراگیری آموزش های نظامی و مسلکی ۳ ماهه روز گذشته، طی برگزاری محفل با شکوه ی از مرکز تعلیمی این فرقه فارغ گردیدند.

مراسم فراغت این منسوبین که با اشتراک  مولوی محمد نسیم " مدنی" معاون پوهنتون دفاع ملی، مولوی امان الدین" منصور" قوماندان قول اردوی ۲۱۷ عمری، مسؤلان فرقه، علمای کرام، بزرگان و سایر مجاهدین برگزار شده بود با تلاوت آیات کلام الله مجید و سخنرانی های الهام بخش مسؤلان آغاز یافت.

مسؤلان طی صحبت های شان ضمن اینکه فارغان را متوجه به مسولیت های شان نمودند، آنان را از ارزش های که در طول جهاد همانا اسلامیت و افغانیت است بدست آوردند، به دفاع و حراست از آن تاکید ورزیدند.

این سومین دور فراغت منسوبین فرقه ۲۱۹ عمر ثالث است که مجاهدین با شور و انگیزه ی خدمت گزاری به مردم و دفاع از تمامیت ارضی کشور فراغت حاصل می نمایند.