اعلامیه وزارت دفاع ملی در پیوند به نشست اظطراری یک هلیکوپتر قوای هوایی کشور در پنجشیر 

s.mohmand

یک روز قبل، یک هلیکوپتر نوع (MI-۱۷) وزارت دفاع ملی که تازه توسط انجینران قوای هوایی کشور ترمیم و تحت پروازهای آزمایشی قرار داشت و در اثر دچار مشکلات تخنیکی در مربوطات دره "آرزوی" نشست اضطراری نمود. 

بر اساس معلومات ابتدایی، پس از نشست اضطراری باغیان با استفاده از فرصت  هلیکوپتر را به آتش کشیده و از ساحه متواری شدند. 

وزارت دفاع ملی، پس از تحقیقات کامل در این زمینه جزئیات بیشتر را شریک خواهد ساخت.