فراغت ۵۸۰ تن از نیروهای وزارت دفاع ملی از قول اردوی ۲۰۳ منصوری

s.mohmand

به تعداد ۵۸۰ تن از سربازان وزارت دفاع ملی امارت اسلامی، پس از فراگیری تعلیمات مسکلی، نظامی و فکری روز گذشته طی مراسمی ویژه با اشتراک قوماندان قول اردو، والی ولایت، قوماندان امنیه پکتیا و سایر مسولان ملکی و نظامی از مرکز تعلیمی قول اردوی ۲۰۳ منصوری فارغ شدند.

این سربازان، از سوی استادان مجرب تمرین دیدند و در جریان تعلیمات شان استفاده انواع سلاح های ثقیل و خفیف را نیز به شکل تخصصی و مسلکی فرا گرفتند.

همچنان این‌ مجاهدین تعهد سپردند، هر گونه وظیفه ی که از سوی رهبری امارت اسلامی برای شان سپرده شود با وجه احسن و ایمانداری آماده خدمت گزاری می باشند.