جمع آوری دها میل اسلحه، مهمات، تجهیزات و سایط نظامی از ولایت های کنر و نورستان

s.mohmand

در دوماه گذشته، مسولان قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید در زون شرق کشور از نزد باشندگان با احساس و عزتمند ولایت های کنر و نورستان دها میل اسلحه‌ سبک و سنگین، مهمات، وسایط و تجهیزات نظامی را به طور داوطلبانه تحویل گرفته اند.

این مهمات و تجهیزات مشمول؛ ۳۳۸ میل اسلحه مختلف النوع، ۸۳ عراده وسايط، ۸۵۰۰۰۰ هزار فیر مرمی مختلف النوع و سایر  مقدار تجهیزات نظامی می باشد که از سوی مردم محل به هدف سهم گیری در تامین امنیت و حمایت از نظام اسلامی به مسؤلین مربوطه سپرده شده است.

همچنان باشندگان محل تاکید کردند، وسايط و تجهیزات نظامی متعلق به بیت المال است و در این راستا با نیروهای دفاعی و امنیتی شان همگام و همکار خواهند بود.