ترمیم و فعال سازی ۱۰ عراده تانک روسی در قول اردوی ۲۰۵ البدر

s.mohmand

تیم انجینری ترمیمگاه قول اردوی ۲۰۵ البدر، ۱۰ عراده تانک روسی و ۱ پایه "بی ام ۴۰" را که از سالیان متمادی بدینسو تخریب و از کار افتاده بودند، دوباره ترمیم و آماده استفاده قرار دادند.

این در حالیست که چندی قبل نیز تیم انجینری قول اردوی ۳۱۳ مرکزی از ترمیم و فعال سازی ۴ عراده تانک روسی دیگر خبر داده بودند.