رئیس جدید ریاست امور ساختمانی وزارت دفاع ملی معرفی و آغاز به کار کرد

s.mohmand

بر اساس فرمان اخیر امیرالمؤمنین "حفظه الله" و به منظور پیشبرد بهتر امور، مولوی عبدالعلی "جهادیار" به‌ حیث رئیس ریاست امور ساختمانی وزارت دفاع ملی تعین  و امروز طی مراسمی از سوی سرپرست ریاست دفتر وزارت ملی به کارمندان این ریاست معرفی گردید.

در این مراسم، مولوی صلاح الدین "خویدم" سرپرست ریاست دفتر وزارت دفاع ملی با یادآوری از غصب ملکیت های دولتی و مشکلات در حکومت قبلی گفت: رهبری امارت اسلامی با گماشتن افراد متدین و مسؤلیت پذیر، تلاش می کند تا زمینه ایجاد ادارات سالم  را در کشور فراهم سازد.

همچنان، سرپرست ریاست دفتر از سهم گیری و حضور گسترده ی کارمندان و بلخصوص انجینران امور ساختمانی وزارت دفاع ملی به وظایف شان قدردانی کرد.

از سوی هم، رئيس جدید ریاست امور ساختمانی وزارت دفاع ملی ضمن سپاسگزاری از اعتماد رهبری حکومت، گفت: مسؤلیت سپرده شده را به وجه احسن و ایمانداری، با کمال صداقت و مطابق ارزش های اسلامی و ملی انجام خواهد داد.