کشف و ضبط وسایط، سلاح و تجهیزات نظامی در ولایت لغمان

s.mohmand

نيرو های لوای اول قول اردوی ۲۰۱ «خالد بن ولید» از دو روز بدین سو عملیات مشترک تصفیوی را در مربوطات “مهترلام” مرکز ولایت لغمان راه اندازی نمودند.

که در نتیجه این عملیات ۱۱ عراده واسطه نظامی، ۱۰ میل سلاح های مختلف النوع، ۲ نارنجک انداز، ۱ دوربین و دیگر تجهیزات و مهمات نظامی بدست آمده است.