تعينات و مقرری های جدید در چوکات وزارت دفاع ملی

s.mohmand

بر اساس فرمان اميرالمومنين ، به منظور پیش برد بهتر امور در  قرارگاه ،  قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی و ستر درستیز تعینات ذیل منظور گردیده است:

۱- مولوی عطاالله "عمری" به‌ حیث معین تکنالوژی و لوژستیک وزارت دفاع ملی ا.ا.ا

۲- مولوی محمد قاسم "فرید" به‌ حیث معین پلان و پالیسی وزارت دفاع ملی ا.ا.ا

۳- مولوی عبدالعلی "جهادیار" به‌ حیث رییس امور ساختمانی وزارت دفاع ملی ا.ا.ا

۴- حاجی مالی خان به‌ حیث معاون لوی درستیز قوای مسلح وزارت دفاع ملی ا.ا.ا

۵- مولوی امیرخان "حقانی" به‌ حیث قومندان قول اردوی ۲۰۹ الفتح ا.ا.ا

۶- ملا عبدالمنان "آخند" به‌ حیث معاون قومندان قول اردوی ۲۰۹ الفتح ا.ا.ا

۷- ملا باری گل "آخند" به‌ حیث رییس ارکان قول اردوی ۲۰۵ البدر ا.ا.ا

۸- ملا عبدالرزاق "آخند" به‌ حیث رییس ارکان قول اردوی ۲۰۷ الفاروق ا.ا.ا

۹- مولوی حزب‌الله به‌ حیث رییس ارکان قول اردوی ۲۰۳ منصوری ا.ا.ا

رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، برای هر یک مسولان گماشته شده از بارگه ایزد منان موفقیت مزید و توفیق خدمتگزاری را آرزو می نمایند.