۲۱ طالب در ولسوالی امام صاحب کشته و طرح حمله شان دفع گردید

s.mohmand

گروه از طالبان شب گذشته پلان حمله بر بخشهای از ولسوالی امام صاحب ولایت کندز را داشتند.

نیرو های دلیر دفاعی و امنیتی باحمایه قوای هوایی دشمن را هدف قرار دادند که در نتیجه، ۲۱ تن از طالبان تروریست به شمول ۲ تن از سرگروپان شان قاری «احمدی» و «حقانی» کشته شدند.