39 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 18 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شد 19 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 16 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 39 تن دهشت افگن بشمول 4 تن داعشی کشته، 20 تن زخمی و 3 تن دستگیر گردیده اند.

هرات- در نتیجه انداخت متقابل و ضربات هوایی در ولسوالی های زاول، شیندند و کشک کهنه 7 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی و یک عراده موتر ازبین برده شده است.

فاریات- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی های قیصار و گرزیوان 6 تن دهشت افگن کشته و 6 تن زخمی گردیده اند.

لغمان- در نتیجه انداخت متقابل و ضربات هوایی درساحه منجان  ولسوالی علیشنگ 6تن دهشت افگن کشته و 5 تن زخمی گردیده اند.

فراه- در نتیجه عملیات مشترک تصفیوی نیروهای ملی دفاعی وامنیتی در ولسوالی بالابلوک 5 تن دهشت افگن کشته، 20 کیلو گرام مواد انفجاریه از بین برده شده و 7 حلقه ماین کشف وخنثی گردیده است.

هلمند- در نتیجه عملیات خاص مشترک و ضربات هوایی  در ولسوالی های سنگین، نوزاد، نهرسراج و واشیر 4 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی، یک تن دستگیر، مقدار صلاح و مهمات بدست آمده، 6 باب مخفیگا از بین برده شده و 25 حلقه ماین ضد وسایط کشف وخنثی گردیده است.

کنر- در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی څوکی 4 تن داعشی کشته شده اند.

پروان - در نتیجه عملیات خاص مشترک باحمایت هوای هوایی درساحه مرزی ولسوالی های بگرام و قره باغ 3 تن دهشت افگن کشته و یک تن با یک میل کلاشینکوف  دستگیر گردیده است.

کندهار- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی میوند2 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

ارزگان- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی دهراود یک تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

سرپل- در نتیجه انداخت متقابل در قریه بازاربوش ولسوالی سنچارک یک تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

زابل- در نتیجه عملیات خاص نیروهای کوماندو در ولسوالی شاه جوی یک تن دهشت افگن دستگیر گردیده است.