پیرامون اطلاعیه اعطای قرارداد (25)قلم مواد تحکیمات صحرایی ضرورت جزوتام های قوماندانی فرقه 219 عمر ثالث بابت سال مالی 1401 :

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (25)قلم مواد تحکیمات صحرایی ضرورت جزوتام های قوماندانی فرقه 219 عمر ثالث بابت سال مالی 1401 از روش داوطلبی مقید نوع قرارداد:(باالمقطع)

دارای نمبرتشخصیه : (MOD-1401-G-E0114-25220)

به قیمت مجموعی مبلغ(17,952,500) افغانی با شرکت خدمات لوژستیکی محمد آغاوپسران آدرس چنداول باغ قاضی ناحیه 1 ٬مرکز کابل٬کابل

ذریعه امریه نمبر(8365) مورخ 18/08/1444 مقام محترم وزارت دفاع ملی تائید گردیده است :

در صورتیکه اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۱۴:۵۸ kabul
Background image

کرایه دهی موازی 26 جریب زمین ملکیت وزارت دفاع ملی واقع (ولسوالی دند ولایت کندهار) برای مدت 5 سال

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط (اشخاص حقیقی و حکمی مطابق رهنمود شرطنامه) دعوت به عمل میآورد تا در پروسه داوطلبی قرارداد سپردن 1 ملکیت وزارت دفاع ملی، که مشخصات آن درج جدول . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۱۴:۵۶ kabul
Background image

تهیه و تدارک (4)قلم ماشین آلات بخش طبی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1402

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد پروژه  تهیه و تدارک (4)قلم ماشین آلات بخش طبی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۱۳:۴۰ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد یک قلم کمپل قول اردو 215 عزم برای سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک یک  قلم کمپل پشمی رنگ عسکری سبز ضرورت قوماندانی . . .

Back to tenders