تهیه و تدارک (60) ام بی باندویت میکرو یف برای 15 سایت لواهای قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

خلص موضوع: تهیه و تدارک (60) ام بی باندویت میکرو یف برای 15 سایت لواهای قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی نمبر تشخیصه پروژه: 22408-MOD-NCS-1401-N0014 مبلغ تضمین آفر: مبلغ (120000) افغانی میباشد محل تسلیمی: ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی، خواجه بغرا – کابل ضرب الاجل اعلان: از تاریخ اعلان الى 21 يوم وزارت دفاع ملی از داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل میآورد تا در پروسه داوطلبی پروژه امور «تهیه و تدارک (60) ام بی باندویت میکرویف برای 15 سایت لواهای قول اردو های ساحوی وزارت دفاع ملی بابت سال مالی 1401 » اشتراک نموده شرطنامه را بشکل سافت و یا هارد از ریاست تدارکات این وزارت واقع خواجه بغرا تسلیم شوند. نوت: از تمام داوطلبان محترم خواهشمندیم تا بعد از اخذ شرطنامه تمام مندرجات آنرا مطالعه نموده و هنگام تسلیمی آفر اسناد تقاضا شده را در وقت معین آرایه بدارند

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۲ - ۱۱:۶
Background image

درمورد نشراعلان انترنیتی  تهیه وتدارک (143) پایه کمره های امنیتی

درمورد نشراعلان انترنیتی  تهیه وتدارک (143) پایه کمره های امنیتی

موضوع تدارکات : پروژه  تهیه وتدارک (143) پایه کمره های امنیتی در(9) گارنیزیون های مرکزی باتمام تجهیزات تخنیکی وملزمات . . .

شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ - ۱۲:۱ Kabul
Background image

درمورد نشراعلان انترنیتی  (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه استراتیژیک

درمورد نشراعلان انترنیتی  (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه استراتیژیک

موضوع تدارکات :به اساس کتنگ واصله قراراست بتاریخ 3/7/1401جلسه آفرگشائی   پروژه تهیه و تدارک (2) قلم تجهیزات ضرورت شبکه . . .

شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ - ۱۱:۵۵ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی تهیه وتدارک یک قلم گاز مایع طبخ اعاشه ضرورت سال مالی1401

موضوع: اعلان داوطلبی تهیه وتدارک یک قلم گاز مایع طبخ اعاشه ضرورت سال مالی1401

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یک . . .

Back to tenders