اعلان دعوت به ابراز علاقمندی ، وزارت دفاع ملی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

شماره داوطلبی:MOD-1400-CS- N0093-22809

عنوان تدارکات: مدیریت تعلیمات ودکتورین ریاست مخابره ستردرستیز وزارت دفاع ملی اجرای ( یک ) مورد خدمات تعلیم و تربیه (ورکشاپ  تخنیکی حفظ ومراقبت دستگاه های مخابره داترون به تعداد  16 نفرمعلیمین   قول اردو ساحوی (201 سیلاب جلال آباد ، 203تندر مقیم پکتیا ، 205اتل مقیم قندهار، 207ظفر مقیم هرات ، 209 شاهین مقیم مزارشریف ، 215 میوند مقیم هلمند217 پامیر مقیم کندز) سایت مرکزی  قرارگاه وزارت دفاع ملی در بیز تعلیمی ریاست مخابره برای مدت یک سال برای سال 1400

1 - . وزارت دفاع ملی برای ارائه ابراز علاقمندی ازشرکت ها ، موسسات مشورتی و نهاد های واجد شرايط و شايسته برای اجرای پروژه متذکره دعوت به عمل می آورد تا درخواست های خویش را رسما ارایه نمایند.  

پروسه تدارکات مطابق قانون تدارکات افغانستان به روش انتخاب مشاورین در داوطلبی باز داخلی  به اساس کفیت وقیمت (QCBS) (  دری/  پشتو ) می باشد..

2 -   شرايط اهليت وشارت لست داوطلبان طبق معیارات  ذيل  میباشد .

 1 -  جواز خدماتی و اساسنامه داشته باشد  2 -  شخصی اشتراک کننده معاون ویا رئیس شرکت باشد ویا صلاحیت  اشتراک برایش  تفویض شده  باشد  3 -  شایستگی مربوطه، ارایه تصدیق نامه ها درسه مورد فوق الذکر (تکنالوژی معلوماتی ) از ادارات دولتی ویا هم موسسات بین المللی شامل اسناد ابراز علاقمندی گردد  4 - تعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه موصوف و یا یکی از کارمندان و مدیران مربوط وی مطابق مادۀ چهل و نهم قانون تدارکات جمهوری اسلامی افغانستان محروم نگردیده باشد . 5 - سوابق کاری ،واسناد تحصیلی معلیمین خویش پیرامون  ( یک ) مورد خدمات تعلیم و تربیه (ورکشاپ  تخنیکی حفظ ومراقبت دستگاه های مخابره داترون که حد اقل فارغ صنف 12 ویا بالاترازآن باشدودارای یکساله سوابق کار مشابه در بخش متذکره داشته باشد  6 -  شرکت حد اقل دارای  تجربه اجرای يک ویا دو قرارداد مشابه در آمور آموزش تجهیزات  مخابروی را  درده سال اخیر داشته باشد .

4 -  شرکت ها و مؤسسات مشورتی علاقمند ميتوانند اسناد ابراز علاقمندی خويش را فهرست ،  مهروامضا نموده  که شامل مکتوب رسمی، کاپی جواز، کاپی قرارداد های سالهای اخير و لست کارمندان کليدی ( تشکیل برای این خدمت ) ميباشد طور سربسته بعد از نشر اعلان الی مدت ( 15 ) یوم تقویمی به ادرس ذيل ارائه نمايند. ابراز علاقمندی نا وقت رد ميگردد.

 ضرب الاجل تسلیمی درخواست ابراز علاقمندی:   بعد از تاریخ نشراعلان الی مدت 15 یوم

  ضرب  الاجل موجودی اسناد :   شرکت های اشتراک کننده به تاریخ 21/05/1400 تشریف آورده واسناد ابراز علاقمندی شان درمقابل شرکت ویانماینده شان موجودی میگردد.

آدرس :کابل :  ر یا ست  تدارکات  وزارت دفا ع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه اطاق آفرگشایی

 شماره تماس   0202674389      -0202674387 می باشد.

 

 

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۹ - ۱۰:۱۹ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه{ تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی شبکه برق و آبرسانی اعمار پوسته (10) نفری برای بند برق ولسوالی کجکی مربوط قوماندانی قول اردوی 215 عزم از بابت سال مالی 1402}

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه{ تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی شبکه برق و آبرسانی اعمار پوسته (10) نفری برای بند برق ولسوالی کجکی مربوط قوماندانی قول اردوی 215 عزم از . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۹ - ۱۰:۱۰ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (8)قلم کاغذ های ماشین آلات تشخیص وظیفوی و فلم های دستگاه های رادیولوژی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1402

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (8)قلم کاغذ های ماشین آلات تشخیص وظیفوی و فلم های دستگاه های رادیولوژی مورد ضرورت . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۹ - ۱۰:۲ kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (25)قلم مواد مصرفی وقایوی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی 1402

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (25)قلم مواد مصرفی وقایوی مورد ضرورت قوماندانیت صحیه ستردرستیز از بابت سال مالی . . .

Back to tenders