اطلاعیه قوماندان اکادمی  ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم

s.mohmand

 

اکادمی علوم نظامی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ بانوان و آقایان را تحت شرایط ذیل محصل می پذیرد.

۱متقاضیان باید فارغ صنف دوازدهم سال های ۱۳۹۸۱۳۹۹ بوده و فیصدی نمرات سه سال شان (۱۰،۱۱،۱۲) از ٪ ۸۰ کمتر نباشند.

۲_سن متقاضیان باید بین (۱۸ الی ۲۲ )سال باشند.

۳_تابعیت افغانستان را داشته باشند.

۴_از سلامتی کامل جسمی و روانی برخوردار بوده، سابقه جرمی نداشته، و معتاد به مواد مخدر نباشند.

۵_ امتحان کانکور این اکادمی مطابق میعار های وزارت تحصیلات عالی بوده، در امتحان شرکت کرده و نمره معیاری را حاصل کند‌.

۶_برای بانوان لیله جداگانه درنظر گرفته شده است.

۷_واجدین شرایط می توانند به قوماندانی جلب و جذب ولایت مربوط خویش از تاریخ ۲۱ حمل ۱۴۰۰ مراجعه کرده، فورم شمولیت به امتحان کانکور را بدست آورده بعد از خانه پری آن را دوباره الی تاریخ ۱۰ ثور ۱۴۰۰ به قوماندانی های جلب و جذب مربوط خویش تسلیم کنند.

شماره های تماس:

معاون تعلیم و تربیه اکادمی ملی نظامی ۰۲۰۲۶۳۴۰۶۶

مدیر پذیرش اکادمی ملی نظامی ۰۲۰۲۶۵۸۷۲۸

آمر ثبت و راجستر اکادمی ملی نظامی ۰۲۰۲۶۳۴۰۷۵

نوکریوالی اکادمی ملی نظامی ۰۲۰۲۶۳۴۰۴۲

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۱۱:۳۴
Background image

اطلاعیه قوماندان اکادمی  ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم

 

اکادمی علوم نظامی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ بانوان و آقایان را تحت شرایط ذیل محصل می پذیرد.

۱متقاضیان باید فارغ صنف دوازدهم سال های ۱۳۹۸۱۳۹۹ بوده و فیصدی نمرات سه سال شان (۱۰،۱۱،۱۲) از ٪ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰ - ۱۴:۳۴
Background image

دعوت نامه رسانه ای وزارت دفاع ملی

قرار است فردا (چهار شنبه، ١١حمل١٤٠٠ هجری خورشیدی) ٦٠٠ تن  سرباز  از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی در مراسم با حضور مقامات ارشد وزارت دفاع ملی فارغ گردند.

وزارت دفاع ملی از تمام رسانه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۵:۴۹
Background image

دعوت نامه رسانه ای وزارت دفاع ملی

قرار است فردا (دو شنبه، ٢٥حوت ١٣٩٩ هجری خورشیدی) ١٠٥٧ تن سرباز ذکور و اناث از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی در مراسم با حضور مقامات ارشد وزارت دفاع ملی فارغ گردند.

وزارت دفاع ملی از . . .

بازگشت به اطلاعیه ها