سفر لوی درستیز قوای مسلح به ولایت های پکتیا و خوست

zia_omid
Thu, Sep 05 2019 11:01 AM
اردوی ملـــی با عزم و اراده قوی، قدرتمند تر از پیش هر نوع دسیسه دشمن را دفع و طرد مینماید

اردوی ملی با عزم و اراده قوی، قدرتمند تر از پیش هر نوع دسیسه دشمن را دفع و طرد مینماید.

لوی درستیز قوای مسلح که در راس یک هیئت عالی رتبه نظامی جهت حصول اطمینان از وضیعت امنیتی و بررسی از اقدامات نیرو های دفاعی وامنیتی به ولایات پکتیا وخوست سفر نموده بود از کار کرد های نیرو های دفاعی وامنیت که در دفاع از کشور قهر مانی و جان فشانی مینمایند را مورد تقدیر و تمجید قرار دادند.

سترجنرال بسم الله وزیری لوی درستیزقوای مسلح در حالیکه تعداد از جنرالان ایشان را همراهی مینمود، در نشت های اش با والی وقوماندان نظامی، وضیعت عمومی این ولایات مورد مطالعه وارزیابی قرار داده، تصامیم قاطع را بمنظور بهبود وضیعت امنیتی، تامین امنیت انتخابات وفراهم نمودن فضای امن برای باشنده گان زون جنوب شرق اتخاذ نمودند.

ستر جنرال وزیری  لوی درستیز قوای مسلح در گرد همائی که به اشتراک مسؤولین ملکی ونظامی در ولایت خوست تر تیب گردیده بود طی سخنرانی اش گفت : اردوی ملی به عنوان نیروی دفــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن تروریستان عزم و اراده قوی دارند وقدرتمندتر از پیش جلو دسیسه های شوم دشمنان را گرفته، نخواهند گذاشت بار دیگردشمنان قسم خورده افغانستان به اهداف شوم شان نایل آمده، سد راه پیشرفت و ترقی ملت عزیز ما قرار بگیرند.

بریدجنرال خان الله شجاع قوماندان قول اردوی تندر و سایر مسؤلین امنیتی مستقر در ولایات پکتیا و خوست می گویند که وضعیت امنیتی این ولایات نسبت به هروقت دیگر بهبود یافته دستاوردهای نیروهای دفاعی و امنیتی روز تا روز گسترش می یابند.

Latest news

Thu, Feb 13 2020 9:53 PM
Background image

Afghan Acting Defense Minister met with the US Defense Secretary

HE Assadullah Khalid, Afghanistan Acting Defense Minister met with the...

Thu, Feb 06 2020 8:41 PM
Background image

Asadullah Khalid acting Ministry of National Defense visits the Herat province!

Asadullah Khalid acting Ministry of National Defense along with Gen. Austin Scott Miller commander...

Tue, Feb 04 2020 11:26 AM
Background image

The number of surrendered Taliban to ANDSF reached 400 in Ghor and Herat!

In the ongoing Taliban surrendering to ANDSF, yesterday 59 Talib were surrendered...

BACK TO NEWS