67 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 9 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده، 73 مورد وظایف خاص کوماندویی و 13 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده اند.

نیروهای هوائی 149 پرواز را به حمایت نیروهای اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 67 تن دهشت افگن کشته  29 تن زخمی و 11 تن دستگیر گردیده اند.

این عملیات در 6 ولایت کشور راه اندازی شده است.

غزنی- از اثر ضربات هوائی و عملیات تصفیوی در ولسوالی های واغظ، مقر، گیلان و ساحات شهباز و اسفندی مرکز 19 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی و 2 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

ارزگان- در نتیجه عملیات نیروهای کماندو با حمایت قوای هوائی در ولسوالی چهار چینو 17 تن دهشت افگن کشته، 11 تن زخمی، 7 تن دستگیر و 3 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

کندز- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو و ضربات هوائی در مربوطات مرکز ولایت 9 تن دهشت افگن کشته، 6 تن زخمی  و 4 باب موضع دشمن از بین برده شده است.

بادغیس- از اثر ضربه هوایی در ولسوالی بالامرغاب 8 تن دهشت افگن کشته و 2 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

میدان وردک- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی نرخ 6 تن دهشت افگن کشته شده اند.

تخار- از اثر ضربه هوایی در ولسوالی اشکمش 5 تن دهشت افگن کشته، 4 تن زخمی و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

لوگر- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو و ضربات هوائی در ساحات چونی، پادخواب شانه و دبر علیای پائین مرکز ولایت 3 تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی، 4 تن دستگیر، یک عراده موتر سایکل از بین برده شده و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.