61 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

 

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 12 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 84 وظایف خاص کوماندویی و 12 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده اند؛ نیروهای هوائی 134 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 61 تن دهشت افگن کشته 56 تن زخمی و10تن دستگیر گردیده اند.

این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در ولایات ، زابل، غور، لوگر، فاریاب، ارزگان، تخار،بلخ،وردگ، پکتیکا ، هملند، غزنی، قندهار و بادغیس راه اندازی گردیده که در نتیجه آن:

زابل- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی دایچوپان 12  تن دهشت افگن کشته، 8 تن زخمی، یک تن دستگیر مقدار سلاح و مهمات و 32 بوشکه ماین بدست آمده است.

غور- از اثر ضربات هوائی و عملیات تصفیوی در مرکز ولایت غور  11 تن دهشت افگن کشته، 10 تن زخمی، 7 عراده موترسایکل و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

لوگر– در اثر ضربات هوائی و عملیات تصفیوی در ولسوالی چرخ و مرکز 10 تن دهشت افگن کشته، 1 تن زخمی و 4 تن دستگیر گردیده اند.

فاریاب– در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی قیصار 9 تن دهشت افگن کشته و 17 تن دیگر نیز زخمی گردیده اند.

ارزگان– از اثر ضربات هوائی و اندخت متقابل در ولسوالی چهارچینو و مرکز 6 تن دهشت افگن کشته، 5 تن زخمی و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

تخار- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های خواجه بهاوالدین و اشکمش  6 تن دهشت افگن کشته و 9 تن زخمی گردیده اند.

بلخ- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی های دولت آباد و چهاربولک 2 تن دهشت افگن کشته و 2 تن دیگر نیز زخمی گردیده اند.

میدان وردک- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی چک 3 تن دهشت افگن کشته و 8 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

پکتیکا- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی نیکه یک تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند.

هلمند- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی های سنگین و نادعلی یک تن دهشت افگن کشته، 5 تن دستگیر، یک عراده موتر، 2 عراده موتر سایکل، 11 باب موضع،  30 باب تیرکش از بین برده شده و 14 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.