فراغت ۳۵۰ تن منسوبین از مرکز تعلیمی فرقه ۲۱۹ عمر ثالث - بدخشان

web_admin

۳۵۰ تن منسوبین قطعات و جزوتام های فرقه ۲۱۹ عمر ثالث، پس از تکمیل نمودن دوره سه ماهه تعلیمات نظامی و مسلکی و عقیدتی، امروز، طی مراسمی با حضور داشت قوماندان و معاون قول اردوی ۲۱۷ عمری، مسؤلان محلی و نظامی ولایت بدخشان و سایر مجاهدین، فراغت حاصل نمودند.

در این مراسم، سخنرانان ضمن اینکه تعلیمات نظامی را  یک امر مهم خوانده و حفظ وحدت را در کشور ضامن بقای نظام اسلامی دانستند.

در ادامه، فارغان با اجرای مانور و نمایشات عملی مهارت و توانایی های رزمی شان را به نمایش گذاشته و در اخیر از سوی مسولان تصدیق نامه نیز دریافت نمودند.

قابل یادآوری ست، این چهارمین دور فراغت منسوبین از مرکز تعلیمی فرقه ۲۱۹ عمر ثالث طی یک سال گذشته می باشد.