فراغت ۷۷ تن مجاهدین از لوای اول پیاده فرقه ۲۱۹ عمر ثالث

web_admin

۷۷ تن مجاهدین و منسوبین از جزوتام های مختلف لوای اول پیاده فرقه ۲۱۹ عمر ثالث، وزارت دفاع ملی از یک دوره یک ماهه نظامی، امروز طی مراسمی فارغ و سند فراغت شأن را بدست آوردند.

در این مراسم قاری عبدالرحمن «خادم» قواماندان لوای اول پیاده، رییس ارکان و جمعی کثیری از منسوبین حضور داشتند، سخنرانی نموده و اضافه کرد که:« هر مجاهد، متعهد به نظام اسلامی و حفظ ارزش‌های دینی، تامین عدالت و مسولیتی که برای شأن سپرده می‌شود صادقانه به مردم و وطن  خدمت نمایند.»