فراغت ۲۴ تن مجاهدین پیلوت از دروس مسلکی و نظری قوای هوایی وزارت دفاع ملی 

web_admin

به تعداد ۲۴ تن مجاهدین پس از فراگیری تعلیمات نظری و مسلکی - دروس پیلوتی، امروز طی مراسم ویژه ی از قوای هوایی وزارت دفاع ملی فراغت حاصل نمودند.

در این مراسم ملا عبدالجبار "صدیقی" رئیس تعلیم و تربیه و دوکتورین،  قوماندان قوای هوایی، شماری از روئسای وزارت دفاع ملی، مسؤلان و منسوبین اشتراک داشتند.

مسئولان طی سخنانی ضمن تبریکی به پیلوتان فارغ شده، افزودند: پیلوتی یک مسلک خاص است و این استعداد فوق العاده را خداوند به بعضی ها  نصیب می فرماید، ما به شما افتخار می کنیم و شما برای حفاظت این کشور تربیت شده اید که دلیرانه از سرحدات و ارزش های اسلامی و ملی خود دفاع نمایید.

همچنان این مجاهدین قرار است در آینده نزدیک برای فراگیری  سایر دروس عملی پیلوتی معرفی شوند و با مورال و انگیزه قوی و به اجرای نمایشات و مانورها مصدر خدمت گزاری به جامعه گردند.