ترمیم ۱۳ عراده وسایط مختلف النوع انجینری در فرقه ۲۱۹ عمر ثالث 

web_admin

به تعداد ۱۳ عراده وسایط مختلف النوع ثقیله انجینری جزوتام های فرقه ۲۱۹ عمر ثالث توسط  تیم‌های تخنیکی ریاست انجنیری ستردرستیز، ترمیم و آماده استفاده قرار گرفت.

وسایط ترمیم شده فورکلفت، دمترک، لنگر، اسکریپر، باب کیت، بلدوزر چین دار،  دمترک، لودر و تریلر را شامل می باشد.

به گفته مسولان، این وسایط قبلا در حالت نیمه فعال و یا هم غیر فعال قرار داشت که توسط انجینران و تخنیکران اعزامی از مرکز، دوباره به شکل اساسی ترمیم گردیدند.