اعزام وسایط و تجهیزات بیشتر بخاطر برگشت مهاجرین افغان به ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار

web_admin

  مسئولیت محول شده از طرف کمیسیون ویژه برای عودت کنندگان به وزارت دفاع ملی؛ این بار قول اردوی ۲۰۵ البدر به منظور ارایه کمک های ابتدایی صحی و سایر سهولت ها به مهاجرین افغان که از پاکستان برگشته اند وسایط و تجهیزات بیشتری بخاطر کمک به ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار اعزام کردند.

این وسایط و خدمات شامل تیلر، تانکر های آب، خدمات صحی و داکتران شفاخانه ۱۰۰ بستر قول اردوی ۲۰۵ البدر و نیروهای ویژه قول اردو مذکور برای کمک و ارایه خدمات بهتر برای  هموطنان که به وطن بازگشت می‌کنند می باشد.