کار بازسازی کوتل خاواک و اندراب ها ادامه دارد 

web_admin

کار بازسازی راه های مواصلاتی کوتل خاواک و اندراب های ولایت بغلان، توسط تیم های انجینری لوای سوم  قول اردوی ۲۱۷ عمری جریان دارد.

پس از آغاز بازسازی تونل سالنگ ها، کوتل خاواک و شیبر که راه بدیل موقت برای رفت و آمد مسافرین ایجاد گردیده بود؛ بر اساس هدایت رهبری قول اردو تیم های انجینری لوای سوم کار ترمیم این مسیر را آغاز نمودند.

تا اکنون از ۳۰ کیلومتر سرک ۱۲ کیلومتر آن توسط این منسوبین ترمیم گردیده و کار در ساحات مطابقی نیز به شدت جریان دارد.