۶۵۰ تن مجاهد از مرکز تعلیمی قول اردوی ۲۰۹ الفتح فارغ شدند

web_admin

به تعداد ۶۵۰ تن مجاهدین قطعات و جزوتام های قول اردوی ۲۰۹ الفتح پس از فراگیری تعلیمات نظامی، مسلکی و عقیدتی ۳ ماهه امروز ، طی برگزاری محفل ویژه ی از مرکز تعلیمی این قول اردو فارغ گردیدند.

در مراسم فراغت این منسوبین ملا نورالله "نوری" سرپرست وزارت اقوام و قبایل، قوماندان قول اردو، والیان زون شمال، مسؤلان، منسوبین و سایر مجاهدین اشتراک نموده بودند.

مسؤلان طی صحبت های شان ضمن اینکه فارغان را متوجه وظایف شان نموده، افزودند: نظام اسلامی فعلی یکی از نعمت های بزرگ خداوند متعال است، حفاظت و دفاع از نظام اسلامی نه تنها بدوش ما و شما، بلکه وظیفه همه افغانان می باشد.

همچنان مجاهدین مهارت و توانایی های رزمی شان را به حاضرین به نمایشات گذشتند و در پایان از سوی مسؤلان نیز تصدیق نامه دریافت نمودند.