معاون لوی درستیز از قول اردوی ۲۱۵ عزم دیدن نمود

s.mohmand

حاجی مالی خان معاون لوی درستیز قوای مسلح و هیات همراه اش طی سفری به قول اردوی ۲۱۵ عزم با الحاج ملا شرف الدین "تقی" قوماندان قول اردو، تعدادی از مسؤلين و مجاهدین دیدار نمود.

معاون لوی درستیز به لوای سرحدی قول اردوی ۲۱۵ عزم رفت و ضمن دیدار با مسئولین و منسوبین این لوا از کارکرد و فعالیت های آنان قدردانی نمود.

همچنان در جهت رسیدگی به پیشنهادات و مشکلات آنان وعده  همکاری همه جانبه داد.