اعلامیه وزارت دفاعی ملی در پیوند به گفته های اخیر وزیر داخله پاکستان

s.mohmand
وزارت دفاع ملی ، گفته های اخیر وزیر داخله پاکستان را، در باره حضور تی تی پی در افغانستان و به حمله‌ی احتمالی به آنان در داخل افغانستان، تحریک آمیز و بی اساس می داند. همچو ادعاها از طرف مقامات پاکستانی با آنکه مدارک و شواهد وجود که مراکز تی تی پی در داخل پاکستان هست، روابط حسنه بین دو کشور همسایه و برادر را خدشه دار می سازد. درخواست ما این است که هر گونه نگرانی مشکلات باید از تفاهم حل شود. افغانستان بی صاحب نیست، ما مثل همیشه برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور آماده دفاع هستیم و در دفاع از کشور عزیز خود از هر کس خوب‌تر تجربه داریم.