۳۷ طالب تروریست به شمول تروریستان پاکستانی و چیچینی در دندغوری بغلان کشته شدند

s.mohmand

در عملیات های شب گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی و حملات هوایی در مسیر راه دندغور شب گذشته و صبح امروز ۳۷ طالب تروریست به شمول پاکستانی ها و چیچینی ها کشته شدند.

همچنان، در جریان عملیات ساحات وسیع از وجود تروریستان پاکسازی شد و نیروهای دفاعی و امنیتی در پوسته ها مستقر شدند.