اعمار ۱۰ پل و پلچک و تخریب کار خانه ماین سازی طالبان در قندهار

s.mohmand

در عملیات نیرو های دفاعی و امنیتی در ولسوالی میوند ولایت قندهار؛۳ طالب کشته شده، ۲ تن زخم برداشته، مقداری از سلاح، مهمات، یک کارخانه ماین سازی دشمن تخریب، قریه های "مردک" و "مسلم آباد" از وجود دشمن پاکسازی شد.

گفته می‌شود، ۱۰ پل و پلچک که توسط طالبان در مسیر شاهراه نمبر یک تخریب شده بود از ولسوالی میوند الی دو راهی لشکرگاه، توسط اردوی ‌‌ملی اعمار شد.

هم چنان، نیرو های دفاعی با کشف و خنثی سازی ۵۲ حلقه ماین طالبان در ولسوالی یاد شده از حملات مرگباری جلو گیری کردند.