۵۶ حلقه ماین طالبان توسط اردوی ملی در ارزگان کشف و خنثی شد

s.mohmand

روز گذشته طالبان ۵۶ حلقه ماین های مختلف النوع را جهت هدف قراردادن افراد ملکی و نظامی در ساحات مختلف ولسوالی «گیزاب» ولایت ارزگان جابجا کرده بودند.
خوشبختانه قبل از انفجار ماین ها توسط تیم انجنیری لوا چهارم قول اردوی ۲۰۵ اتل کشف وخنثی شد.