از یک حمله موتر بم در ولسوالی قیصار فاریاب جلوگیری شد

s.mohmand
نیروهای اردوی ملی یک‌ موتر پر از مواد انفجاری را که ۷ تروریست طالب در آن سوار بودند؛ در ولسوالی قیصار فاریاب پیش از رسیدن به هدف از بین بردند. در تیراندازی نیروهای اردوی ملی، ۷ تروریست طالب که مجهز با واسکت های انتحاری بودند، کشته شدند. طالبان قصد داشتند تا این موتر بم را در ولسوالی قیصار بالای افراد ملکی انفجار دهند.