۴۰ داعشی و طالب در ولایت کنر به نیروهای ملی دفاعی و امنیتی تسلیم شدند

s.mohmand
۳۴ داعشی و ۶ طالب با سلاح های سبک و سنگین شان تسلیم شدند و تعهد کردند که از این پس، علیه مردم و قوای امنیتی نخواهند جنگید و به زندگی مسالمت آمیز خود ادامه خواهند داد.