از چهار انفجار مرگبار در بلخ جلوگیری شد

s.mohmand

روز گذشته ۴ حلقه ماین بوشکه‌ی که توسط طالبان در ساحه ی "پل بنگاله" در ولسوالی بلخِ و در امتدادِ مسیر شاهراهِ عمومی بلخ - شبرغان به منظور هدف قرار دادن افراد ملکی جابجا گردیده بود، توسط نیروهای اردوی ملی کشف و انفجار داده شد.

متاسفانه ماین های جاسازی شده توسط طالبان، بیشتر تلفات را به افراد ملکی می رساند و این گروه استفاده از مواد انفجاری و ماین های کنارجاده ای را افزایش داده اند و همزمان تلفات افراد ملکی هم افزایش یافته است.