از یک رویداد تروریستی مرگبار در ولسوالی ده سبز کابل جلوگیری شد

s.mohmand

یک حلقه ماین بشکه ای ریموت کنترول که از سوی تروریستان در منطقه ی « پل سنگی» سرک بختیاران ولسوالی ده سبز ولایت کابل، در مسیر رفت و آمد مردم جابجا گردیده بود، توسط نیروهای لوای دوم واکنش سریع فرقه ۱۱۱ کابل کشف و انفجار داده شد و از یک رویداد تروریستی جلوگیری شد.

تروریستان با جابجای ماین ها و مواد انفجاری در جاده ها مسیر رفت آمد مردم، بیشتر تلفات را به غیر نظامی می رسانند، در حالیکه نیروهای ملی دفاعی و امنیتی جان خود را به خطر انداخته این ماین ها را کشف و خنثی کرده از مردم محافظت می کنند.