حمله طالبان در ولسوالی «کران ومنجان» ولایت بدخشان عقب زده شد و ۱۸ طالب کشته و زخمی زده شدند

s.mohmand

گروه از طالبان تروریست از چندین روز بدینسو بالای پوسته نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی «کران و منجان» حملات تهاجمی شانرا راه اندازی نموده بودند.

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور با مقاومت شدید از حمله تهاجمی دشمن جلوگیری نمودند که در نتیجه، ۹ طالب کشته شده اند و ۱۱ طالب زخمی شدند.