۱۳ طالب در کندهار زمانی کشته شدند که بالای پوسته های نیروهای افغان حمله کردند

zia_omid

شب گذشته ساعت ۱۲:۱۰، دشمن بالای پوسته نیروهای اردوی ملی در مربوطات ولسوالی میانشین ولایت کندهار حمله نموده اند که با مقاومت شدید اردوی ملی رو با رو شده و حمله شان با شکست رو به رو شد.

در نتیجه درگیری، ۱۳ تروریست کشته شدند و یک مقدار سلاح و مهمات شان نیز تخریب گردید.