18 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شد 10 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 13 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 18 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی گردیده اند.

ارزگان- در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی خاص ارزگان 6 تن دهشت افگن کشته، 4 تن زخمی، مقدار سلاح و مهمات و 3 باب محفیگاه از بین برده شده است.

بدخشان- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی های یفتل و جرم 4 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده است.

کنر- در نتیجه ضربات هوایی در ساحه بابا غوندی دره دیوه گل ولسوالی څوکی 4 تن داعشی کشته شده اند.

هلمند- در نتیجه ضربات قوای هوایی در قریه میرمندو ولسوالی نهرسراج 3 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر از بین برده شده است.

غزنی- در نتیجه عملیات خاص مشترک و ضربه هوایی در ولسوالی های ده یک و مقر یک تن دهشت افگن کشته، یک عراده موتر، 2 عراده موترسایکل، یک باب مخفیگاه، یک باب کارخانه ماین سازی، یک باب کارخانه مواد پروسس مواد مخدر، یک باب زندان، 2 صوب پرتله، 4 عدد آنتن، 2 پایه مخابره آیکم، 6 بوری چرس، 250 کیلوگرام مواد انفجاریه ازبین برده شده و 50 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

کندهار- در نتیجه ضربه هوایی در ولسوالی خاکریز یک عراده موتر مملو از مواد انفجاریه ازبین برده شده است.