19 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته ۱۵ عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده ۸ ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در ۱۳ ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات ۱۹ تن دهشت افگن کشته و ۷ تن زخمی گردیده اند.

غزنی- در نتیجه ضربه هوایی هوایی و انداخت متقابل در ولسوالی های گیلان و اندر 7 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی، 2 عراده موتر و 6 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

بلخ- در نتیجه عملیات تصفیوی و ضربه هوائی در ولسوالی های زارع و چمتال 7 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

کندهار- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی شاه ولیکوت 3 تن دهشت افگن کشته شده اند.

هلمند- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی سنگین 2 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.